Integritetspolicy 2021-08-09


För oss på Qonnectus Digital Agency AB är det alltid viktigt att värna om din personliga integritet och vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vår integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med GDPR.

Denna integritetspolicy beskriver hur Qonnectus Digital Agency AB behandlar dina personuppgifter.

Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

Så här ser Qonnectus Digital Agency AB på det uppdaterade integritetsskyddet

– Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.

– Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.

– Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.

– Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.

– Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.

– Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Uppgifter som vi kan komma att behandla

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från hemsidan, sociala media, kontakt per telefon eller mail. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information du förser oss med

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig, eller ditt företag på flera sätt, tex när du beställer våra tjänster/produkter eller kontaktar oss via formulär/mejl från vår hemsida.

Denna information kan innefatta:

Person- och kontaktinformation; namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Betalningsinformation; fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Enhetsinformation; t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information – din geografiska placering.

Information om varor/tjänster– detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, för att ställa ut offert eller fakturor.

Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Varför samlar vi in information och vad gör vi med informationen?

Vi samlar in data för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och produkter.

Din information stannar hos oss!

Vi kommer aldrig sälja eller delge din information till tredjepart utan din tillåtelse. Ibland delar vi personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna slutföra/leverera vårt åtagande gentemot dig. Alla våra partners ingår självfallet sekretessavtal och följer givetvis legala och tekniska krav för att din informations ska kunna hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom Sverige/EU/EES. Vissa situationer kan dock kräva att vissa uppgifter hanteras av tredjepart (tex av teknikleverantör/underleverantör). Vi kommer dock alltid vidta åtgärder för att data som skickas/lagras på detta sätt hanteras på samma säkerhetsnivå som inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

När du medverkar som referens eller i ett uttalande.

Personuppgifter: Namn, företag, roll/befattning, vilken tjänst referensen avser.

Ändamålet med behandlingen: Marknadsföra och informera om företagets tjänster exempelvis via referensuppdrag eller intervju. Detta publiceras på vår hemsida www.qonnectus.se och i våra egna sociala media kanaler (Facebook och Instagram). 

Rättslig grund för behandlingen: Samtycke.

Lagringstid:  Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och samtycke finns.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter (namn, företag, roll/befattning, vilken tjänst) till?: Alla som har tillgång till www.qonnectus.se och vår referenssida samt våra följare i våra egna sociala media kanaler (Facebook och Instagram). 

Dina rättigheter

Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter om dig vi har sparade om dig/ditt företag.

Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills dess att de blivit uppdaterade.

Du har rätten att bli bortglömd. Radering av personuppgifter sker dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande/avtal med dig, eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl för detta har du självklart rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Rätt att lämna klagomål, dra in samtycke.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera/ändra denna policy. I fall av ändring meddelar vi på vår webbplats. Vi kommer även upplysa vilka ändringar vi gjort i policyn vid ändringstillfället.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig online upplevelse. För mer information om hur vi använder cookies och liknande, se vår cookiepolicy.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss. 

Välkommen att kontakta oss vid frågor!

Med vänliga hälsningar

Qonnectus Digital Agency AB