Vad är en grafisk profil och varför behöver du en?

En grafisk profil utgör hjärtat i ett företags visuella identitet och spelar en avgörande roll för hur företaget uppfattas av omvärlden.

En grafisk profil är avgörande för att skapa en enhetlig och igenkännbar visuell identitet för ett företag. Det handlar om att skapa en konsekvent stil och uttryckssätt som genomsyrar alla delar av företagets kommunikation, både online och offline. 

En välgjord och konsekvent grafisk profil kan ha flera fördelar för ett företag eller en organisation. 

Här är några av de viktigaste fördelarna:

Varumärkesbyggande:

En stark och igenkännbar grafisk profil hjälper till att bygga ett starkt varumärke och särskilja ditt företag från dina konkurrenter. Genom att skapa en enhetlig och professionell profil kan företaget skapa förtroende hos potentiella och befintliga kunder.

Röd tråd och igenkänning

Genom att använda samma grafiska element i all kommunikation skapar du igenkänning hos din målgrupp. Det blir lättare för kunder att identifiera företaget och dess budskap, oavsett om det är på hemsidan, i en annons eller i sociala medier.

Effektiv kommunikation:

En välutvecklad grafisk profil hjälper till att förmedla företagets budskap på ett effektivt sätt. Genom att använda färg, typsnittskombinationer och bilder på ett strategiskt sätt kan företaget väcka rätt känslor hos mottagaren.

Professionellt intryck:

Genom att ha en enhetlig och professionell grafisk profil kan företaget skapa ett positivt intryck hos både potentiella och befintliga kunder. Det visar att företaget är seriöst och engagerat i att kommunicera sitt budskap på ett tydligt och attraktivt sätt.

En grafisk profil är alltså en viktig del av företagets identitet och kan ha stor påverkan på hur företaget uppfattas av omvärlden. 

Genom att investera i att skapa och upprätthålla en stark grafisk profil kan företaget stärka sitt varumärke och kommunicera sitt budskap på ett effektivt sätt.

Vad innehåller en grafisk profil?

Företagslogotyp (även kallad logga, logo, logotyp)

En logotyp spelar en central roll i företagets visuella identitet. Den fungerar som en grafisk symbol eller ett visuellt kännetecken som representerar företaget. 

Logotypen är en unik design som används för att snabbt och tydligt identifiera företaget och skapa igenkänning hos potentiella och befintliga kunder. 

För att säkerställa en konsekvent användning bör logotypen användas i företagets (alla) kommunikationskanaler, både online och offline.

När man utvecklar en logotyp är det viktigt att överväga företagets varumärke och målgrupp. 

Logotypen bör vara unik, minnesvärd och tydligt representera företagets identitet. 

En professionellt utformad logotyp kan skapa förtroende hos kunder och ge företaget en professionell och igenkännbar profil.

Primär logotyp

Några faktorer att beakta vid utformningen av en logotyp inkluderar:

Enkelhet

En logotyp bör vara enkel och lätt att känna igen. Överflödiga detaljer kan göra logotypen rörig och svår att uppfatta.

Relevans: 

Logotypen bör vara relevant för företagets verksamhet och bransch. Den bör förmedla rätt budskap och skapa en koppling till företagets produkter eller tjänster.

Skalbarhet: 

En logotyp bör vara skalbar och fungera bra i olika storlekar och format. Det är viktigt att logotypen ser bra ut både på en hemsida och på en tryckt broschyr.

Färgschema/färgpalett

Valet av färger spelar roll när man skapar en enhetlig och igenkännbar grafisk profil. 

Använder du samma färgpalett i all kommunikation utstrålar du ett harmoniskt och enhetligt intryck. 

Färgerna kan uttrycka olika känslor och associationer, och det är viktigt att välja färger som är i linje med företagets värderingar och attraherar målgruppen.

Färgpalett_färgschema

När man väljer färgscheman för den grafiska profilen bör man överväga följande faktorer:

Varumärkesidentitet:

Färgerna bör representera företagets varumärke och skapa en önskad känsla hos kunderna. Till exempel kan varma färger som rött och orange förmedla energi och passion, medan kalla färger som blått och grönt kan förmedla lugn och pålitlighet.

Kontrast och läsbarhet: 

Det är viktigt att färgerna skapar tillräcklig kontrast för att text och grafik ska vara läsbara och tydliga. Man bör undvika för ljusa eller för mörka färger som kan påverka läsbarheten negativt.

Röd tråd och igenkänning:

Genom att använda samma färgpalett i all kommunikation skapar du igenkänning hos din målgrupp. Det blir lättare för kunder att associera färgerna med företaget och dess varumärke.

Typografi/typsnitt

Typografi är ett viktigt element i den grafiska profilen och handlar om valet av typsnitt och hur de används i företagets kommunikation. 

Genom att använda samma typsnitt i allt från annonser och broschyrer till hemsidor och sociala medier kan företaget skapa igenkänning och en enhetlig stil. 

Valet av typsnitt kan bidra till att förmedla företagets personlighet och skapa en önskad stämning hos mottagaren.

typsnitt

Vid val av typsnitt bör man överväga följande faktorer:

Läsbarhet:

Typsnittet bör vara lättläst och tydligt i olika storlekar och format. Det är viktigt att texten är lätt att ta till sig och inte skapar förvirring eller trötthet för läsaren.

Varumärkesidentitet:

Typsnittet bör vara i linje med företagets varumärkesidentitet och förmedla rätt budskap. Till exempel kan ett modernare typsnitt användas för att förmedla innovation och framåtanda, medan ett mer traditionellt typsnitt kan förmedla trygghet och pålitlighet.

Hierarki:

Genom att använda olika typsnittsstilar och storlekar kan man skapa en hierarki och betona viktig information. 

Det är viktigt att ha en tydlig hierarki för att guida läsaren genom texten och underlätta förståelsen.

Bilder och illustrationer

Bilder och illustrationer spelar en viktig roll i den grafiska profilen. Genom att använda specifika bilder, illustrationer eller grafiska element kan företaget förstärka sitt budskap och skapa en igenkännbar stil. 

Det kan vara allt från foton och ikoner till mönster och grafiska former. Det är viktigt att använda bilder och illustrationer som är i linje med företagets varumärke och målgrupp.

logotyp på bild

Vid val av bilder och illustrationer bör man överväga följande faktorer:

Relevans:

Bilderna och illustrationerna bör vara relevanta för företaget och dess verksamhet. De bör förstärka budskapet och skapa en koppling till företagets produkter eller tjänster.

Kvalitet:

Det är viktigt att använda bilder och illustrationer av hög kvalitet för att skapa en professionell och attraktiv image. Dåliga eller oprofessionella bilder kan ge ett negativt intryck av företaget.

Röd tråd och igenkänning:

Genom att använda samma bildspråk och illustrationer i all kommunikation skapar du en röd tråd och igenkänning hos målgruppen. Det blir lättare för kunder att associera bilderna med företaget och dess varumärke.

Riktlinjer för användning

För att säkerställa en korrekt och konsekvent användning av den grafiska profilen är det viktigt att ha tydliga riktlinjer. 

Dessa riktlinjer kan innehålla information om hur logotypen ska användas och placeras, vilka färger som ska användas och i vilka sammanhang, vilka typsnitt som ska användas och hur bilder och illustrationer ska hanteras. Genom att ha tydliga riktlinjer kan företaget säkerställa att den grafiska profilen används på ett sätt som förstärker företagets varumärke.

Exempel på riktlinjer för användning kan inkludera:

Logotypens storlek och placering:

Riktlinjer för hur logotypen ska visas och placeras på olika material och plattformar, inklusive hemsidor, trycksaker och sociala medier.

Färgpalett:

Riktlinjer för användning av färger, inklusive primära och sekundära färger, samt eventuella begränsningar eller undantag.

Typografi/typsnitt:

Riktlinjer för användning av olika typsnitt och storlekar, inklusive rubriker, brödtext och citat.

Bilder och illustrationer:

Riktlinjer för användning av bilder, illustrationer och grafiska element, inklusive kvalitetskrav och stilval.

Sammanfattning

En grafisk profil är avgörande för att skapa ett enhetligt och igenkännbart utseende för ett företag, vilket bygger ett starkt varumärke och hjälper företaget att skilja sig från mängden.

Genom att använda samma grafiska element i all kommunikation skapas en röd tråd och igenkänning hos målgruppen, vilket underlättar för kunder att koppla företaget till dess budskap.

En genomtänkt grafisk profil möjliggör effektiv kommunikation genom strategisk användning av färg, typsnitt och bilder.

Det skapar också ett professionellt intryck och visar företagets engagemang.

Behöver du en ny grafisk profil eller funderar du på att uppdatera din befintliga – boka en kostnadsfri rådgivning så ser vi hur vi kan jobba tillsammans för att lyfta ditt varumärke. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Webbyrån för bygg, städ och flyttföretag som vill dominera på sin lokala marknad.
Så når du oss
Qonnectus Digital Agency AB
559350-3393
Österled 8, 732 46 Arboga
info@qonnectus.se 076 - 007 34 42 Integritetspolicy Allmänna villkor
© 2023 Qonnectus Digital Agency AB | Allt innehåll på den här webbplatsen är skyddat av lagen om upphovsrätt.